ALGEHEEL VUURWERKVERBOD 2020
 

 

Vuurwerkverbod 2020

Op 13 november 2020 heeft het kabinet een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd voor de komende jaarwisseling.

Het voorstel komt van GroenLinks en van de Partij voor de Dieren (PvdD), die al langer pleiten voor een verbod.
„We moeten slachtoffers altijd voorkomen, maar door corona kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven de hulpdiensten op te zadelen met honderden vuurwerkslachtoffers”, liet GroenLinks-leider Jesse Klaver weten.

Eerder dit jaar werd al een landelijk verbod afgekondigd op knalvuurwerk en vuurpijlen. Maar, stelde fractievoorzitter Esther Ouwehand (PvdD) in een verklaring: „Het huidige verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is echt niet genoeg. We weten dat de zorg met een extra piek te maken gaat krijgen als we siervuurwerk niet
verbieden.”
 

Het tijdelijk vuurwerkverbod komt uitgerekend op een moment, tijdens de coronacrisis, dat veel mensen behoefte
hebben de ellende van zich af te knallen. De coronacrisis verhindert bovendien de organisatie van evenementen,
zodat ook vuurwerkshows niet kunnen worden gehouden. Gemeenten zijn weliswaar druk bezig met het verzinnen van
alternatieven, maar hebben voor alsnog geen oplossing voorhanden.

Het verbod vergroot de betrouwbaarheid van de overheid niet. Kort na de vorige, rumoerige jaarwisseling werd
immers al besloten tot een verbod, vanaf de komende jaarwisseling, op de verkoop en het afsteken van
knalvuurwerk en vuurpijlen.
„De inkt van de vorige maatregel is nog niet droog of de volgende dient zich alweer aan”, zegt woordvoerder
Marcel Teunissen van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).
Deze jaarwisseling zou een test zijn om te bepalen in hoeverre het verbod op dit zwaardere vuurwerk tot minder
ongelukken en geweld zou leiden.


De aangedragen reden voor het verbod: 'Druk op de zorg vanwege Corona'

Wij krijgen sterk het idee dat de Corona pandemie momenteel wordt misbruikt door de diverse (voornamelijk
linkse) partijen welke al jaren aansturen op een vuurwerkverbod.
Wij nemen Corona heel serieus, en willen onder geen beding hiermee de indruk wekken dat Corona geen zeer serieus
probleem is, en dat de zorg hiermee ernstig wordt belast.

 

Maar als zelfs Diederik Gommers (Professor Intensive Care Medicine bij het Erasmus MC), in de Talkshow 'Beau' het
volgende zegt:

"Ik ben het er niet over eens dat we corona nu gebruiken om vuurwerk af te schaffen"

Volgens hem zijn er niet zodanig veel slachtoffers door vuurwerk om dat als excuus te gebruiken. Hij begrijpt
dat er geen feesten gehouden moeten worden, want we zijn er nog niet"

Bekijk het fragment (Twitter):

Wij willen vanuit onze positie ook aangeven dat wij sterk het vermoeden hebben dat de cijfers worden misbruikt en
niet overeen komen met de werkelijkheid.
Ook hier willen wij onder geen beding de vuurwerk ongevallen bagatelliseren, ieder ongeval is er tenslotte een
te veel!

WEL willen wij graag een juist beeld creëren als het om de vuurwerkongevallen cijfers gaat en hiermee aantonen
dat dit verbod zeker niet het gewenste resultaat zal leveren.

“Wij weten dat onze zorg onder druk staat en jaarlijks meer dan 2 miljoen mensen zich melden op de Spoed Eisende
Hulp (SEH). We weten ook dat slechts 385 daarvan vuurwerk gerelateerd zijn. En wij weten ook dat je daar het
letsel door illegaal en onlangs verboden vuurwerk afhaalt, er niet veel letsel meer overblijft,” zo is te lezen
in de advertentie die een initiatief is van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

Daarnaast is het ook erg knap dat het kabinet klaarblijkelijk nu al de situatie kan voorspellen waarin de
ziekenhuizen zich op 31 december verkeren.
Dat komt bij ons over als dat men tegen de horeca had gezegd; Over 6 weken moeten jullie je deuren sluiten
i.v.m. stijgende Corona besmettingen….


De cijfers:

2019 hebben 1300 mensen een vuurwerk gerelateerd ongeval gehad (deze bevatten zowel kleine brandwondjes als ook
serieuze letsels)
385 daarvan kwamen in aanraking met de SEH (Spoed Eisende Hulp), en 40 hiervan moesten daadwerkelijk worden
opgenomen in het ziekenhuis,
wat gemiddeld neer komt op nog geen half persoon per ziekenhuis.
Op basis van deze cijfers lijkt het ons dan ook totaal ongegrond om dit argument aan te dragen om de druk op
ziekenhuizen te verminderen.

En hierin staan we niet alleen, ook in Den Haag is er verdeeldheid: Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) vindt dat
de coronacrisis door GroenLinks en PvdD wordt gebruikt als „gelegenheidsargument” voor een vuurwerkverbod.

"Men speelt op de emotie. Het beroep dat de vuurwerkslachtoffers doen op de zorg in ziekenhuizen is „beperkt” en mag
geen reden zijn voor een totaalverbod."


Ook vinden wij de cijfers welk type vuurwerk (legaal of illegaal) het letsel heeft veroorzaakt zeer dubieus.
Het lijkt ons namelijk sterk dat wanneer iemand bij de SEH beland direct toegeeft dat je letsel is veroorzaakt door illegaal vuurwerk. (met eventuele strafvervolging van dien), dus zal al snel worden gezegd dat het om legaal vuurwerk ging.

Indien er (te)veel ongelukken gebeuren met auto's wordt dan ook de verkoop van auto's gestopt?
Nee, in dat geval wordt er gekeken wat er aan de veiligheidsmaatregelen en het rijgedrag gedaan kan worden.

En dat lijkt ons dan ook de meest voor de hand liggende benadering!


Zo zijn wij vanuit de vuurwerkfederatie al jaren bezig om het consumentenvuurwerk zo veilig mogelijk te krijgen.
Afgelopen jaren zijn er diversen soorten vuurwerk uit de handel genomen omdat deze veelal verkeerd werden
gebruikt.
Denk bijvoorbeeld in 2018 aan babyvuurpijltjes en Romeinse kaarsen en dit jaar zelfs alle vuurpijlen en
knalvuurwerk. Daarnaast zijn er diversen campagnes met betrekking tot het (veilig) afsteken van vuurwerk.
Ook het verstekken van gratis vuurwerkbrillen en aansteeklonten behoord tot deze maatregelen.
Dit alles om deze traditie zo veilig mogelijk te maken EN te houden.

Dat er een kleine groep is die het voor miljoenen andere verpest is ook ons een doorn in het oog.
Maar helaas kunnen wij hier niet bij helpen, dat is puur een kwestie van handhaven met gepaste straffen.
 

Je kunt een autoverkoper tenslotte ook niet verantwoordelijk houden indien iemand te hard rijd met een auto die
bij hun is gekocht.
Illegaal vuurwerk

Het grootste nadeel lijkt echter het risico dat veel Nederlanders zich niet laten weerhouden door een verbod, en
over de grens  (of in het Nederlandse illegale circuit) toch hun vuurwerk halen afsteken.
Als inderdaad meer mensen het verbod aan hun laars lappen, dan zou het aantal slachtoffers van vuurwerk nog wel
eens groter kunnen uitvallen dan gebruikelijk, waarschuwt ook de vuurwerkbranche.

Het gaat hier tenslotte om ongekeurd en veelal zeer zwaar vuurwerk, welke niet geschikt is voor de Nederlandse
(particuliere) markt.
De 58.000 kilo in beslag genomen illegaal vuurwerk in 2019 is slechts een druppel op de gloeiende plaat,
Jaarlijks wordt naar schatting tussen de 1 en 2 miljoen kilo illegaal vuurwerk in Nederland verhandeld. Door het
vuurwerkverbod verwachten wij dat het dit jaar alleen maar meer zal zijn.

Wij zijn dan ook bang dat er juist meer en ernstiger letsel en druk op de zorg komt omdat mensen hun heil zoeken
in gevaarlijker illegaal vuurwerk.

 

Tot slot

Het afsteken van vuurwerk geldt als immaterieel erfgoed, dat Nederland door Unesco wordt verondersteld te
inventariseren en te beschermen, een traditie die door generaties wordt doorgegeven om de identiteit van een
gemeenschap tot uitdrukking te brengen en te versterken.

JUIST in deze moeilijke periode!


De vuurwerkreus


 

 

Advertentie vuurwerkbranche

"Wij zeggen alvast sorry!". De vuurwerkbranche (BPN) reageert met een paginagrote advertentie in landelijke kranten op het vuurwerkverbod.

 

 DE VUURWERKREUS in de media

Reportage van de RTL Nieuws website (09-11-2020)

Klik HIER voor meer video's van de Vuurwerkreus in de media

;