1 / 4
2 / 4
DIRECT ONLINE VUURWERK BESTELLEN IN OUD-BEIJERLAND
3 / 4
DIRECT ONLINE VUURWERK BESTELLEN IN BARENDRECHT
4 / 4
DIRECT ONLINE VUURWERK BESTELLEN IN ROTTERDAM

Responsive Topnav with Dropdown

De Vuurwerkreus - CO2-neutraal van vuurwerk genieten!

 


 

We kunnen (en willen) er niet onderuit; Vuurwerk en het milieu.
Zeker iets om bij stil te staan, het milieu is tenslotte iets waar we allemaal gebruik van maken en dienen te beschermen.

De vuurwerktraditie ligt tegenwoordig onder een (milieu) vergrootglas, om die reden willen wij (met enige trots) vermelden dat onze importeur GBV-WECO zich inzet om CO2 zo veel mogelijk te compenseren.

Siervuurwerk is een fantastisch product, onherroepelijk verbonden aan de oudejaarstraditie in Nederland.
De afgelopen jaren zijn we samen de wereld door andere ogen gaan bekijken. We leven op een prachtige planeet, welke we ook graag in volle bloei doorgeven aan de volgende generaties.

In vrijwel alle bedrijfstakken in zowel Nederland als de rest van Europa gaan we dan ook steeds groener werken.
Ook bij onze importeur GBV-WECO Vuurwerk vinden zij het dan ook erg belangrijk om hun steentje bij te dragen aan een betere planeet. Om dit te realiseren start GBV-WECO Vuurwerk in 2021 met een duurzaamheidsprogramma onder de naam;
(W)ECO Logisch consumentenvuurwerk!
Hiermee zetten ze in op duurzame grondstoffen en compensatie van CO2.

 

Productverpakkingen

Siervuurwerk bestaat veelal uit twee verschillende componenten: de pyrotechnische lading, welke zorgt voor het prachtige siereffect, en de behuizing/verpakking van het product. In 2019 is GBV-WECO Vuurwerk begonnen met het verwijderen van de plastic componenten uit de producten. Denk hierbij met name aan de dopjes en voetjes op onze producten.
Inmiddels hebben zij voor deze producten papieren en kartonnen alternatieven gevonden welke beter zijn voor het milieu.

Met trots kunnen wij dan ook zeggen dan er vanaf 2020 geen producten met plastic componenten meer door hun worden geproduceerd en/of geïmporteerd.


 

 

 

 

CO2-uitstoot

We kunnen er inmiddels niet meer omheen, zo goed als alles wat we doen genereert CO2-uitstoot. Of we het hebben over huizen bouwen, autorijden of ons huis verwarmen, het stoot CO2 uit. Ook het afsteken van ons siervuurwerk veroorzaakt een CO2-uitstoot, veel minder dan de meeste mensen denken, maar wel de moeite waard om aandacht aan te besteden.

Ons product bestaat grotendeels uit een verpakking en voor een klein deel uit een pyrotechnische lading. Deze pyrotechnische lading genereert CO2 als bijproduct wanneer het ontbrandt. n procent van de totale dagelijkse CO2-uitstoot in Nederland.
 

Het grootste deel (ongeveer 2/3) van deze pyrotechnische lading is niet klimaatrelevant, aangezien dit deel afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals bijvoorbeeld houtskool. Het afsteken/ontbranden van 1.000 kilogram pyrotechnische lading (ook wel bekend als de netto explosieve massa (NEM), produceert 156 kilogram klimaatrelevante CO2-uitstoot. Deze cijfers zijn afkomstig van onderzoek van de CPI, waarin alle componenten van de pyrotechnische lading en koolstof houdende verbindingen representatief zijn.

Een vergelijk

Om u een duidelijker beeld te geven van de CO2-uitstoot van ons siervuurwerk kunnen enkele vergelijkingen geven:


Vergelijking 1:
In vergelijking met de uitstoot van benzine: om met vuurwerk dezelfde uitstoot te realiseren als de uitstoot van één liter benzine kunnen ongeveer 700 vuurpijlen/175 cakes met ieder 10 schoten/9.330 grondbloemen worden afgestoken.
 

 

 

Vergelijking 2:
De Nederlandse industrie stootte in 2017 ruim 91,4 miljard kilo CO2 uit. Zoomen we even in op de hypermoderne kolencentrale (Eemshavencentrale), dan is de uitstoot 7,5 miljard kilo CO2 per jaar. Op één dag produceert de Eemshavencentrale dus zo’n 20,5 miljoen kilo CO2.

Dat is evenveel als al het afgestoken vuurwerk tijdens zes jaarwisselingen bij elkaar.


Stel, al het vuurwerk wordt afgestoken op 31 december, dan is vuurwerk op die dag verantwoordelijk voor iets minder dan één procent van de totale dagelijkse CO2-uitstoot in Nederland.

 


Fijnstof

Siervuurwerk wordt vaak gepresenteerd als een product met een enorme uitstoot van fijnstof. In 2019 heeft de VPI (Vereniging Pyrotechnische Industrie) een onderzoek laten uitvoeren naar de fijnstofuitstoot van siervuurwerk. Dit onderzoek is uitgevoerd door een gerenommeerd Europees instituut in Duitsland.
Tijdens dit onderzoek is de fijnstofemissie van het legaal toegestane vuurwerk gemeten onder reële omstandigheden. Zowel de meetmethoden als de meetresultaten zijn door een erkend milieuagentschap beoordeeld en geschikt bevonden.

De metingen van dit onderzoek laten zien dat de feitelijke fijnstofemissie beduidend lager ligt dan vaak wordt beweerd. De uitstoot is zelfs zo laag, en kort aanwezig door het korte tijdsbestek van oudejaarsavond, dat deze niet vergeleken kan worden met andere fijnstofuitstoot zoals bijvoorbeeld uitlaatgassen van auto’s.

 

Daarnaast heeft de fijnstofuitstoot van siervuurwerk nog een andere bijzondere fysieke eigenschap: het is sterk wateraantrekkend. Hierdoor bindt de fijnstofemissie door siervuurwerk zich na de vorming zeer snel met het vocht in de lucht, en lost als gevolg van dit effect relatief snel weer op. Wetenschappers noemen dit effect hygroscopie.

Naast deze bijzondere fysieke eigenschappen verschilt de fijnstofuitstoot van siervuurwerk door de grondstoffen gebruikt in de pyrotechnische lading. Het bestaat uit oplosbare zouten (in tegenstelling tot de waterafstotende fijnstof van bijvoorbeeld wegverkeer) en het menselijk lichaam is in staat de fijnstofuitstoot van siervuurwerk zeer snel uit de longen te verwijderen. Samengevat is het duidelijk dat siervuurwerk een uitstoot van fijnstof veroorzaakt, en staat het buiten kijf dat er op oudejaarsavond piekwaarden kunnen optreden die tot hoge uurwaarden leiden.

Er is echter één belangrijk verschil: de wateroplosbare eigenschap. In de meeste steden worden de toelaatbare dag grenswaarden niet overschreden. De uitstoot van siervuurwerk blijft beperkt tot oudejaarsavond, terwijl normale (vaak niet wateroplosbare) fijnstofemissie vele weken of zelfs maanden constant blijft.

 

Leveringen
 

Met een dealernetwerk door heel Nederland is GBV-WECO Vuurwerk de laatste weken van het jaar veel onderweg om alle leveringen te doen aan de dealers.

De vrachtbussen welke hiervoor gebruikt worden hebben een CO2-uitstoot welke vanaf 2021 gecompenseerd zal worden. Ook de kilometers gemaakt door de vertegenwoordigers van GBV-WECO Vuurwerk worden vanaf 2021 gecompenseerd.

 

 

Onze missie

Vanaf 2021 gaat GBV-WECO zich inzetten om de uitstoot van het geproduceerde- en geïmporteerde siervuurwerk onder alle merken van GBV-WECO Vuurwerk, en de uitstoot van onze auto’s en vrachtbussen te compenseren.

Om dit haalbaar te maken zijn wij een samenwerking aangegaan met Trees for All. Trees for All plant op meerdere locaties nieuwe bomen, welke CO2-uitstoot uit de lucht filteren. Middels de berekeningen en uitkomsten van diverse onderzoeken heeft GBV-WECO Vuurwerk een sleutel ontwikkeld.

Hierdoor zal iedere gram uitstoot veroorzaakt door het door GBV-WECO Vuurwerk op de markt gebrachte siervuurwerk worden gecompenseerd via Trees for All. 

Uw hulp is ook nodig!

OOK u kunt als consument bijdragen aan een beter en schoner milieu, OOK als u de vuurwerktraditie in ere wil houden.
Wij vragen u daarom om AUB uw vuurwerkresten die na het afsteken van vuurwerk ontstaan netjes op te ruimen. Indien mogelijk kunt u dit zelfs nog scheiden in papier (karton), plastic en overig afval.

Als een ieder zijn eigen afval opruimt en scheidt zal dit zeker een positief effect hebben op het milieu!